Citáty slávnych o jedení mäsa

Nič nebude ľudskému zdraviu prospešnejšie a nič nezvýši šance na zachovanie života na Zemi viac, ako prechod na vegetariánsku stravu.

Albert Einstein

Osvienčim začína tam, kde človek stojí na bitúnkoch a pomyslí si - veď sú to len zvieratá.

Theodor Wiesengrund Adorno, filozof

Nenásilie vedie k najvyššej etike, ktorá je cieľom celej evolúcie. Kým neprestávame ubližovať všetkým ostatným živým bytostiam, sme stále divosi.
T. A. Edison

Práve si dojedol obed. Akokoľvek ďaleko sú bitúnky, si spoluvinník.
Ralph Waldo Emerson, americký esejista a poét

Veru je človek kráľom zvierat, pretože ich svojou brutalitou predbehne. Žijeme zo smrti druhých. Sme chodiace cintoríny!
Leonardo da Vinci

V mladosti som sa zriekol jedenia mäsa a príde ešte deň, že ľudia mne podobní sa budú na zabíjanie zvierat pozerať tak, ako sa dnes pozerajú na zabíjanie ľudí.
Leonardo da Vinci

Vegetariánstvo je kritériom, podľa ktorého spoznáme, či je niečia snaha o morálnu dokonalosť pravdivá a úprimná.
L. N. Tolstoj

Kvôli malému kúsku mäsa pripravíme tieto bytosti o svetlo a život, ktorý im bol daný preto, aby sa na tomto svete radovali.
Plutarchos (filozof)

Byť vegetariánom, znamená odpor voči dnešnému stavu sveta, voči hladu, krutosti, mrhaniu. Proti tomu je nutné niečo podniknúť. Moja odpoveď sa volá: vegetariánstvo.
Issac Bashevis Singer, poľsko-americký židovský spisovateľ, držiteľ Nobelovej ceny za mier

Otázka neznie: Sú schopné myslieť? Ani: Sú schopné hovoriť? Ale: Sú schopné trpieť?
Jeremy Bentham

Vegetariánstvo je spôsob života, ku ktorému by sme všetci mali smerovať. Kvôli vlastnému ekonomickému prežitiu, kvôli fyzickej pohode a zdraviu a kvôli ochrane duchovných hodnôt.
Thomas Berry, teológ

Ľudia, ktorí jedia mäso sú zodpovední za všetko utrpenie prameniace z jedenia mäsa. Toto utrpenie je spôsobené tým, že používame cítiace bytosti ako potravu. Sú zodpovední za všetky hrôzy a mučivý strach, ktoré musia tie nešťastné stvorenia prežívať, len aby uspokojili ľudské chute. Všetko utrpenie je zaznamenávané ako dôkaz proti ľudstvu: je prekážkou a brzdou rozvoja človeka.
Annie Besant, ang. filosofka, humanistka a soc. reformátorku

Boh si praje, aby sme boli oporou zvierat, keď potrebujú pomoc. Každá bytosť v núdzi má rovnaké právo na ochranu. František z Assisi

Z obavy pred tým, aby neuviedol živé bytosti do stavu smrteľného strachu, nech Bódhisattva, praktizujúci dosiahnutie súcitu, sa zdržiava jedenia mäsa.
Buddha

To, že som sa stal vegetariánom, bola jedna z najlepších vecí, ktoré som v živote urobil.
Jan Burian, český skladateľ a pesničkár

Ako dlho trvalo, kým sa odbúrali otroctvá, ktoré dlhý čas "c​ivilizovaný" svet prijímal ako niečo úplne samozrejmé? Myslím, že rovnako tomu bude s pojedaním zvierat.
Linda Mc Cartneyová

Som presvedčený, že spoločnosť sa raz bude obzerať späť na ľudskú aroganciu a krutosť voči zvieratám s rovnakým desom a nechápavosťou, ako dnes vyhradzujeme zverstvám spáchaným na ľudských bytostiach.
otec John Dear, katolícky kňaz

Rovnako dobre ako jeme zvieracie telá, by sme mohli jesť aj ľudské.
Diogenes

Etika je bezhraničná, rozšírená zodpovednosť voči všetkému čo žije.
Eugen Drewermann, teológ

Láska je všetko, čo potrebujeme, aby sme zlepšili tento svet.
Isadora Duncanová

Som vegetarián a zásadne odmietam alkohol z dôvodov, aby som mohol čo najviac využiť svoj mozog.
Thomas Alva Edison

Veľkosť a mravný pokrok národa sa pozná podľa toho, ako zaobchádza so zvieratami.
Mahátmá Gándhí

Nemyslím, že mäso je pre nás nevyhnutné. Tvrdím, že mäsité jedlá sú pre nás nevhodné. Pretože stojíme vyššie ako zvierací svet, robíme chybu, keď napodobňujeme jeho zvyky.
Mahátmá Gándhí

A mäso zabitých zvierat v jeho tele sa stane jeho vlastným hrobom. Pretože, hovorím vám, kto zabíja, zabíja sám seba a ktokoľvek je telá zabitých zvierat, je telo smrti.
Ježiš (z esejského evanjelia mieru)

Teraz už sa na teba môžem pozerať pokojne, už ťa nejem. (Pri pohľade na rybu v akváriu)
Franz Kafka

Skutočná morálna skúška ľudstva, skúška, ktorá je základom všetkého ostatného, ​​je práve vzťah k tým, ktorí sú odkázaní na našu milosť - k zvieratám. Na tomto poli ľudstvo utrpelo úplnú porážku, tak veľkú, že všetky ostatné pramenia z nej.
Milan Kundera, český spisovateľ

Príde čas, kedy ľudia budú cítiť taký odpor k mäsu zvierat, aký cítia k mäsu ľudskému.
Lamartine, francúzsky spisovateľ a poét

Keby sa jedného dňa stal všeobecným názor, že sa možno zaobísť bez mäsitých jedál, prinieslo by to nielen veľkú ekonomickú revolúciu, ale i mravný pokrok.
Maurice Maeterlinck, esejista a básnik

A boh riekol: Hľa, dávam vám všetky rastliny rozsievajúce semeno na povrchu zeme a každý strom, na ktorom je plod, ktorý vydáva semeno, vám nech je za pokrm.
kniha Genesis

Ak máme istotu, že určitá prax spôsobuje oveľa viac utrpenia zvieraťu, ako poskytuje úžitku človeku, je to prax morálna alebo nemorálna?
John Stuart Mill, britský filozof a politik

Údolia celého sveta plné lásky by boli potrebné k tomu, aby sme zaplatili zvieratám za ich služby a zásluhy.
Christian Morgenstern, nemecký spisovateľ a poét

Obmedzenie produkcie mäsa len o 10% by uvoľnilo množstvo obilia postačujúce na nakŕmenie 60 000 000 ľudí.
Jean Mayer, Harvardská univerzita

Chráňte sa poškvrňovať svoje telá, vy smrteľní ľudia, hanebným jedlom! Máte tu obilie a ovocie stromov, ktoré skláňajú konáre k zemi, je tu hrozno bujného viniča, sú tu plodiny sladké a tie, ktoré je možné piecť na ohni a variť vo vode. Veď vám nikto neberie mlieko, neberie sladký med, ktorý vonia materinou dúškou. Štedrá rodička Zem vám bohatstvo dáva aj pokrm, bez vraždy, bez všetkého krviprelievania. Či nemôže človek inak ako záhubou iného tvora ukojiť hlad žalúdku?
Publius Ovidius Naso, rímsky poét

Nepoznám nič odpornejšie, než pohľad do krvou postriekanej kuchyne, z ktorej sa ozýva krik zabíjaných zvierat.
Alexander Pope, britský básnik

Nedovoľte svojim deťom zabíjať hmyz, tým začína vraždenie ľudí.
Pytagoras

Krutosť k zvieratám a ľahostajnosť k ich utrpeniu je najhorší hriech človeka. To je základ ľudskej skazenosti. Nikdy som nedokázal myslieť na tieto milióny trpiacich a mučených bez toho, aby ma to nestiesňovalo. Keď je človek pôvodcom toľkého utrpenia, aké má právo sa sťažovať , keď sa sám sužuje?
Romain Rolland

Ak sú pytagorejské zásady zdržiavanie sa mäsa správne, napomáhajú nevinnému životu. Ak nie sú správne, učia nás aspoň šetriť život. A ak sa zbavím svojej ukrutnosti, nie je to vôbec žiadna strata.
Seneca

Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem!
George Bernard Shaw, írsky dramatik

Keď chce človek zabiť tigra, nazývame to športom, keď chce tiger zabiť človeka, hovoríme tomu krutosť.
George Bernard Shaw

Nedokážem si predstaviť, že by sa moje telo stalo pohrebiskom iných tvorov.
George Bernard Shaw

Zvyk ľudí zmieri s akoukoľvek krutosťou a móda ich privedie k osvojeniu si akýchkoľvek zvykov.
George Bernard Shaw

Svet nie je žiadny šmejd a zvieratá nie sú žiadna surovina k nášmu zneužitiu. Nie zmilovanie, ale spravodlivosť dlhujeme zvieratám.
Arthur Schopenhauer, filozof

Je omylom domnievať sa, že náš vzťah k zvieratám nemá mať morálne aspekty, alebo ... že k zvieratám nemáme žiadne záväzky - to dokazuje neotesanosť a barbarstvo ... Súcit so zvieratami je tak silne zviazaný s dobrotou charakteru, že je možné tvrdiť, že kto je krutý k zvieratám, ten nemôže byť dobrým človekom.
Arthur Schopenhauer

Nikto nech sa nevyhýba zodpovednosti. Pretože zaobchádzame tak zle so zvieratami, pretože na bitúnkoch je toľko surovosti, pretože kvôli našim kuchyniam tak veľa zvierat zomiera strašnou smrťou, pretože zvieratám spôsobujú nevýslovné utrpenie ľudia bez citu, pretože sa zvieratá stávajú objektami surových detských hier ... sme my všetci vinní a musíme niesť znamenie tejto viny.
Albert Schweitzer, lekár, kňaz, držiteľ Nobelovej ceny za mier

Nie je pochýb o tom, že súčasťou osudu ľudského rodu je postupný vývoj v smere zanechania jedenia mäsa, rovnako ako sa divošské kmene prestali navzájom jesť po tom, čo prišli do styku s civilizovanými národmi.
Henry David Thoreau, americký spisovateľ, filozof a prírodovedec

Mäsožravosť je pozostatok najprimitívnejšieho barbarstva.
L. N. Tolstoj

Keď vidíte deti, ako trýznia mačku alebo vtáčika, napomínate ich, učíte ich súcitu so živým tvorom. Ale sami chodíte na lov a sadáte k obedu, pre ktorý bolo zabitých pár tvorov. Nepozastavíte sa nad týmto zjavným rozporom?
L. N. Tolstoj

"Nezabiješ" sa nevzťahuje len na vraždenie človeka, ale na všetko, čo žije. A toto prikázanie bolo zapísané v srdci človeka ešte skôr, ako bolo dané na hore Sinaj.
L. N. Tolstoj

Živú bytosť je možné zničiť, ale nie je možné mŕtvu vzkriesiť. Preto nikdy nenič životy. Nezabíjaj a nebuď príčinou zabíjania.
Josef Zezulka, český zakladateľ odboru biotronika