Odborné videá

Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH, uznávaný gastroenterológ.